ПУБЛИКАЦИИ

Информационна брошура (BG)

Информационна брошура (ENG)

Презентация за родители

Наръчник за педагогическа и културна подготовка на бенефициенти

Плакат

Финална брошура (BG)

Финална брошура (ENG)