Подбор на участници

Правилният подбор на 90-те участници в мобилността е от съществено значение за ефективната и успешна реализация на проекта. 

За успешния краен подбор на ползвателите предвид горепосочените аспекти, изпращащата организация и координатор на проекта ще използва следните критерии за предварителен подбор:
- да са ученици от 10-11 клас
- да имат познания по английски език, препоръчително е ниво В1
- да имат познания в областта на електротехниката, електрониката и механотехниката, или ИКТ
- да подготвят мотивационно писмо 
- да направят разработка на тема относно инженерния и/или ИКТ сектори
- да нямат сериозни здравословни проблеми
- да имат добри комуникационни умения и готовност за работа в екип 
- да имат готовност за двуседмичен престой в Англия 
- да бъдат силно мотивирани да приложат придобитите чуждестранни знания и умения в България след приключване на проекта.

Всеки един от изброените по-горе критерии е с еднаква важност и значение за крайния подбор на ползвателите. Ето защо участниците трябва да покриват едновременно всички посочени критерии.